Elementen


Elementen har sina möten på onsdagar kl 18:30 – 20:30

Vandrar över Kontinenten
Lyder alla Reglementen
Vinner alla Argumenten
Låt oss höra från segmenten
Jord! Eld! Vatten! Luft!
Elementen!

Avdelningsledare
Adam Carlén
Mobil: 073 – 330 04 22

Johan Bengtsson
Mobil: 073 – 396 66 13

Terminsprogram
PDF Terminsprogram Elementen VT 18