Pionjärerna


PI, som vi också kallar oss, har sina möten på tisdagar kl 19.00 – 21.00.

PIONJÄRER!
Visar vägen!
I patrull i alla lägen!
Jag är redo, ärlig, vågar!
Hjälper andra, stöttar, frågar!
Tuffa tag och glada lekar!
Vi är aldrig de som tvekar!
PIONJÄRER!

Avdelningsledare:
Mårten Carlberg
Mobil: 070 – 449 03 53