Grodan


Grodan har sina möten på måndagar kl 18.30 – 20.00.

Avdelningsledare
Veronika Körnegård
Mobil: 073 – 068 92 99

Terminsprogram
PDF Terminsprogram – Grodan – VT 2020