Utmanare


Utmanaren ifrågasätter och ställs inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Namnet Utmanare fokuserar både på att individen och gruppen utmanas på olika plan och att man själv utmanar omvärlden.

För dig som är 15-18 år.

Kårens utmanarlag heter K.A.K.U.