Avdelningar


Du kan börja i Scouterna när du är 8 år. Du börjar som Spårarscout och fortsätter som Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout.

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.

Scoutkåren använder den indelning som gör det möjligt att få bästa utveckling för scouten efter kårens, gruppens och individens förutsättningar.