Att vara Scout


Vad gör vi i scouterna?

Scoutverksamheten genomförs framför allt i lokala föreningar, scoutkårer. Scouterna är indelade i olika åldersgrupper som vanligtvis träffas regelbundet under terminen. På mötena gör man allt från att lära sig om överlevnad i naturen till att diskutera jämställdhetsfrågor eller göra insatser i samhället.

Aktiviteterna som genomförs syftar till att scouterna ska utvecklas som individer och grupp.

Patrullsystemet

Våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn.

Lära genom att göra – Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.


Scoutlag, scoutlöfte och scouthälsning

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en bra kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Scoutlagen

En scout söker sin tro och respekterar andras
En scout är ärlig och pålitlig
En scout är vänlig och hjälpsam
En scout visar hänsyn och är en god kamrat
En scout möter svårigheter med gott humör
En scout lär känna och vårdar naturen
En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!


Om scoutkåren

Kåren är en demokratisk, ideell förening där alla medlemmar har rätt att delta på årsmötet och alla har var sin röst. Kåren har inga anställda. Alla ledarinsatser utförs av oss scoutledare på vår fritid. Vi får ingen ersättning, vi betalar medlemsavgifter och lägeravgifter mm.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär en gång i månaden. På styrelsemötena diskuteras bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och ekonomin. Andra viktiga funktionärer i kåren är medlemsregistrator, bidragsombud, materialgruppen, lokalgruppen, basargruppen, valborgsgruppen och stugfogden.

Eftersom allt utförs av oss ledare på vår fritid hoppas vi att föräldrar och scouter har överseende med om vissa saker tar lite tid ibland.


Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 620 kr per termin. I medlemsavgiften ingår en Scouttidning och det mesta av den verksamhet vi genomför på veckomötena. När vi åker på övernattningar, hajker och läger tillkommer en extra avgift.

Försäkringar

När du är på Scouterna är du alltid försäkrad genom ditt medlemskap


Vår scoutdräkt

Sedan 2007 har alla scouter i Sverige en gemensam scoutdräkt. Kollektionen består av kort- och långärmad skjorta, kort- och långärmad t-shirt samt pikétröja. Färgen är petroleumblå.

Märkessystem

Alla scouter har ett gemensamt märkessystem för alla scoutförbund enligt märkeskategorierna: tillhöra, deltagande, intresse och bevis.

Förbundshalsduk

De allra flesta scoutkårer har en egen kårhalsduk med kårens egna färger.