Semper Paratus


Semper Paratus har sina möten på tisdagar 19:00 – 21:00

Avdelningsledare
Veronika Körnegård
Mobil: 073 – 068 92 99
Mail: veronika.kornegard@hotmail.com

Terminsprogram
PDF Semper Paratus – Terminsprogram – HT22