Pionjärerna


PI, som vi också kallar oss, har sina möten på tisdagar kl 19.00 – 21.00.

PIONJÄRER!
Visar vägen!
I patrull i alla lägen!
Jag är redo, ärlig, vågar!
Hjälper andra, stöttar, frågar!
Tuffa tag och glada lekar!
Vi är inte de som tvekar!
PIONJÄRER!

Avdelningsledare:
Frida Liif

Terminsprogram
PDF

Packlistor
PDF Packlista – Hajk
PDF Packlista – Övernattning