Lokatterna


Lokatterna, en av Kärrtorps familjescouting-avdelningar, har sina möten Söndagar kl 14.00 ca var fjärde vecka.

Avdelningsledare:
Frida Ekerhvén
Epost:

Terminsprogram:
PDF Lokatterna – Terminsprogram – HT23-VT24


Familjescouting

Barn och vuxen deltar tillsammans i verksamheten och aktiviteterna som de får vara med på passar både stor och liten.

Den vuxna deltagaren är alltid den som har ansvaret för det medföljande barnet. De vuxna i gruppen ger möjlighet att göra lite mer avancerade aktiviteter då vuxen och barn kan hjälpas åt. De vuxna är lika mycket deltagare som barnen och det är viktigt att planera verksamheten så att både barn och vuxen kan ta en aktiv del i den.

Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med. I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas.

Läs mer om Familjescouting här