Dinosaurien


Dino, som vi också kallas, har sina möten på torsdagar kl 18.30 – 20.00

Vi är starka, vi är unga.
Vi har glädjen, vi kan sjunga.
Inget kan oss trampa ner!
DINSAURIEN

Avdelningsledare:
Malena Beijer
Mobil: 070 – 830 55 88
Epost: malena.beijer@karrtorpsscoutkar.nu

Terminsprogram:
PDF Dino – Terminsprogram – VT24