Familjescouting


Genom Familjescouting får barn under åtta år tillsammans med en eller flera vuxna på ett roligt och lekfullt sätt möta scouting. Den som deltar tillsammans med barnet kan vara en förälder, en mor- eller farförälder, släkting, vän till familjen eller en annan person som barnet känner sig tryggt med. I Familjescouting är det relationen mellan barnet och den vuxne som ska få utvecklas.

Kåren har just nu två Familjescouting-avdelningar, Björnungarna och Lokatterna.