Ringen


Ringen har sina möten på måndagar kl. 18.30 – 20.30

Tillsammans vi nu Ringen sluter
Kämpar mot gemensamt mål
Ringens tecken styrka bjuder
Splittring är nåt vi ej tål
Ringen
Ringen
Ringen

Avdelningsledare:
Linda Jacov
Mobil: 076 – 645 07 10
Epost: linda.jacov@gmail.com

Terminsprogram:
PDF Terminsprogram Ringen VT 24