Upptäckare


För upptäckarscouterna som är 10-11 år öppnar sig nya möjligheter och tillsammans löser de alla problem. Namnet spelar på åldersgruppens äventyrslust och vilja att utforska den yttre och inre världen.

Kåren har två Upptäckarscoutavdelningar, Ringen och Stacken.