Kallelse till Kårstämma 2018

Skapad 2018-01-08 av webmaster

Kärrtorps scoutkårs årsstämma kommer att hållas den 21 februari kl 18:30 i scoutlokalen.

Alla kårens medlemmar har rösträtt på stämman.

PDF Dagordning

Motioner skickas till styrelsen på ks@karrtorpsscoutkar.nu
Motionstiden går ut 31 januari, enligt stadgarna PDF