Protokoll


Här finns protokoll från kårstyrelsemöten, ledarmöten och kårstämmor.

Kårstyrelsen har möte (KS) cirka en gång i månaden för att följa upp aktuella frågor och leda kårens framtidsarbete. Inför varje KS skickar kårsekreteraren ut en dagordning till kårens ledare så att alla kan se vilka frågor som kommer att tas upp.

Saknar du något protokoll, kontakta webmaster.

Kårstämmor

PDF Protokoll KSt Kärrtorps scoutkår 2016-03-14_justerat

Kårstyrelsemöten

Ledarmöten