Stegringsplan


Kärrtorps scoutkårs guide för programplanering inom respektive gren med en successiv och genomtänkt stegring av kunskaper inom scoutprogrammet.

Kunskapskraven för respektive gren är knytet till kårens krav för samtliga bevis- och intressemärken som finns redovisade under märkessystem.

PDF